Korona

Informasjon om ulike tiltak i forbindelse med koronapandemien for både elever, studenter og deg som betaler på studielånet.

Stikkontroll av om du har hatt nedgang i inntekt

I november ber Lånekassen et tilfeldig utplukk av studenter og elever som fikk tilleggslån korona, om å dokumentere at de har hatt nedgang i inntekt på grunn av koronasituasjonen.

Omgjøring av tilleggslånet skjer etter planen til våren

Våren 2020 fikk studenter og elever som tapte inntekt på grunn av koronapandemien, tilbud om et tilleggslån. Deler av dette lånet kan bli gjort om til stipend.

8 000 kroner av tilleggslånet kan bli gjort om til stipend

Studenter og elever som kan dokumentere at de hadde nedgang i inntekt på grunn av koronasituasjonen i hele eller deler av perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020, kan på et senere tidspunkt få 8 000 kroner av tilleggslånet gjort om til stipend.

Vanligvis får bare studenter som bor borte gjort om lån til stipend. Dette kravet gjelder ikke for tilleggslånet, og du kan derfor få gjort om 8 000 av tilleggslånet til stipend uansett om du bor borte eller hjemme med foreldrene dine i perioden.

Du skal ikke sende inn dokumentasjon nå, men vi kan be deg om det senere. Dette kan for eksempel være dokumentasjon på permittering, oppsigelse, lønnsinntekt og bekreftelse på endret stillingsprosent.

Hva regnes som en nedgang i inntekt?

Hvis du for eksempel var permittert, fikk færre vakter enn tidligere avtalt, eller ble oppsagt fra en lønnet deltidsjobb på grunn av koronasituasjonen, kunne du søke om tilleggslånet. Det avgjørende er at du på grunn av koronasituasjonen tjente mindre enn planlagt i perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020.

Det er ikke et krav at du mistet all inntekt i perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020. Du kunne søke om lånet dersom du hadde nedgang i inntekt bare i deler av perioden.

Koronatiltak for studenter i utlandet

Alle elever og studenter som bor hjemme hos foreldrene sine høsten 2020 på grunn av koronapandemien, blir regnet som borteboere hele høstsemesteret.

Bor du hjemme i høstsemesteret på grunn av koronapandemien?

Alle elever og studenter som fikk lån og stipend som borteboere, men som måtte flytte hjem til foreldrene sine på grunn av koronapandemien våren 2020, er regnet som borteboere resten av semesteret.

De samme unntaksreglene gjelder også for høsten 2020, men bare for studenter i utlandet.

Nå foreslår Kunnskapsdepartementet at unntaksreglene skal gjelde også for våren 2021, og forslag til forskriftsendringer er sendt på høring.

Les mer om høringen på regjeringen.no

Husk å stoppe trekket på avtalegiro

Hvis du får utsatt betaling for en regning, må du selv huske å stoppe avtalegiroen. Hvis du ikke stopper avtalegiroen blir regningen automatisk betalt.

Ekstra betalingsutsettelser

Alle som har lån i Lånekassen kan til vanlig utsette betaling 36 ganger, uten å måtte oppgi en årsak. Nå kan kunder i Lånekassen få ekstra betalingsutsettelser på lånet, i tillegg til de 36.

Alle kan søke om utsatt betaling av regningen

Du søker om betalingsutsettelse på Dine sider, og du trenger ikke å begrunne hvorfor du søker, eller å sende inn dokumentasjon.

Dette gjelder også om du har brukt opp de 36 betalingsutsettelsene dine, eller om du har fått avslag på en søknad om betalingsutsettelse fordi du allerede har brukt opp de 36 utsettelsene dine.

Kunder med oppsagt lån kan også få betalingsutsettelser. Les mer om oppsagte lån her.

Gjelder regningene i perioden mars til desember 2020

De ekstra utsettelsene gjelder for regningene i perioden mars til desember 2020, men du kan bare søke om utsettelse av regninger du ikke har betalt.

Du bruker ikke av de 36 vanlig betalingsutsettelsene i perioden mars til desember 2020

Hvis du har søkt om utsettelse for noen av forfallene i perioden mars 2020 til desember 2020, vil disse ekstra utsettelsene også gjelde for deg – og du «spiser» ikke av dine 36 utsettelser ved å søke.

Du betaler mer i renter når du utsetter betalingen

Når du utsetter en betaling, forlenger vi nedbetalingstiden din. Det fører til at du må betale mer renter samlet sett, enn om du ikke utsetter betalingen. Utsetter du én regning, utvider vi nedbetalingstiden med én måned. Utsetter du to regninger, utvider vi med to måneder, og så videre.

Betalingsplanen din blir oppdatert på Dine sider for hver gang du får en utsettelse.