Tidligere grenser for inntekt og formue

  2019 2018 2017
Inntektsgrense ved støtte hele året

182 575

177 257 172 597
Inntektsgrense ved støtte i sju måneder eller mindre 456 436 443 142 431 492
Formuegrense for ugifte 415 362 403 264 392 662

Formuegrense for gifte/samboere med felles barn

797 737

 

774 502 754 140
Grense for trygd ved støtte hele året 97 688 94 843 92 350
Grense for trygd ved støtte i sju måneder eller mindre 273 861 265 884 258 894