Tidligere grenser for inntekt og formue

2019

Inntektsgrense ved støtte hele året: 182 575

Inntektsgrense ved støtte i sju måneder eller mindre: 456 436

Formuegrense for ugifte: 415 362

Formuegrense for gifte/samboere med felles barn: 797 737

Grense for trygd ved støtte hele året: 97 688

Grense for trygd ved støtte i sju måneder eller mindre: 273 861

2018

Inntektsgrense ved støtte hele året: 177 257

Inntektsgrense ved støtte i sju måneder eller mindre: 443 142

Formuegrense for ugifte: 403 264

Formuegrense for gifte/samboere med felles barn: 774 502

Grense for trygd ved støtte hele året: 94 843

Grense for trygd ved støtte i sju måneder eller mindre: 265 884

2017

Inntektsgrense ved støtte hele året: 172 597

Inntektsgrense ved støtte i sju måneder eller mindre: 431 492

Formuegrense for ugifte: 392 662

Formuegrense for gifte/samboere med felles barn: 754 140

Grense for trygd ved støtte hele året: 92 350

Grense for trygd ved støtte i sju måneder eller mindre: 258 894