Flyktning

Hvem kan få flyktningstipend?

Du må:

  • Være registrert med flyktningstatus hos UDI
  • Ta grunnskole eller videregående skole
  • Ha rett til lån og stipend fra Lånekassen
  • Ikke få introduksjonsstønad samtidig som du får flyktningstipend
  • Ikke bo på asylmottak

Eget stipend for flyktninger

Flyktninger som ikke får introduksjonsstønad samtidig kan få flyktningstipend i inntil tre år.

Hva er flyktningstipend?

Flyktningstipend er en egen støtteordning til flyktninger i grunnskole eller videregående opplæring. Flyktningstipendet innebærer at lån du ellers kunne fått fra Lånekassen, , blir et stipend isteden.

Du kan ikke få flyktningstipend samtidig som du er med i introduksjonsprogram.

Du kan få flyktningstipend i tre år

Du kan få flyktningstipend i inntil tre år innenfor en periode på 6 år etter datoen du fikk innvilget beskyttelse. Antall år du kan få stipendet avhenger derfor av hvor raskt du begynner i utdanning etter at du fikk beskyttelse. Hvis du begynner på utdanningen innen tre år etter du fikk beskyttelse, kan du få flyktningstipend i tre år, men hvis du for eksempel begynner i utdanning etter fem år, kan du bare få ett år med flyktningstipend.

Perioden du kan få flyktningstipend kan bli utvidet fra seks til åtte år hvis du har barn eller hvis du får barn i perioden du får flyktningstipend. Dette gjelder også hvis du skal ta grunnskoleopplæring før du begynner på videregående. Da kan du likevel få flyktningstipend i tre år selv om du ikke begynte i utdanning før etter fem år.

Hvor mye kan jeg få i flyktningstipend?

Hvor mye du kan få kommer blant annet an på om du har ungdomsrett eller ikke.

Hovedprinsippet for flyktningstipend er at du får det samme beløpet andre får, men at alt er stipend. Det er forskjellig regelverk for stipend og lån i Lånekassen ut fra om du har ungdomsrett eller ikke. Dette gjelder også deg som får flyktningstipend.

Hvis du har ungdomsrett, får du stipend etter de samme reglene som gjelder for elever i vanlig videregående skole. Har du ikke ungdomsrett, får du stipend etter de samme reglene som studenter i høyere utdanning.

Hva er ungdomsrett?

De fleste som går på vanlig videregående skole har ungdomsrett. Det betyr at du har rett til treårig videregående skole, innenfor en periode på fire år. Du må bruke ungdomsretten din innen det året du fyller 25 år.

 

Les mer om ungdomsrett
Videregående skole
Se hvor mye du kan få
Grunnskole
Se hvor mye du kan få