Søknad om sommerstøtte ved nedsatt funksjonsevne

Du må ha rett til stipend og lån

For at du skal ha rett til stipend og lån om sommeren, må du ha vært i en utdanning som gir rett til stipend og lån om våren samme år. Det er enklere å søke om sommerstøtte hvis du allerede har sendt inn en søknad om vanlig stipend og lån for vårsemesteret.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er før 15. august den sommeren du søker om stipend og lån for.

Send søknaden i posten

Send inn søknaden til
Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Du kan ikke sende inn søknaden elektronisk, siden den inneholder sensitive opplysninger.

Behandlingstid

Alle søknader om sommerstøtte blir behandlet av en saksbehandler. Derfor må du regne med en del behandlingstid på søknaden din.

Per i dag er behandlingstiden på 8-12 uker

Last ned søknadsskjema for sommeren 2021