Søknad om tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne

Du må ha rett til stipend og lån

For at du skal ha rett til tilleggsstipend, må du være i en utdanning som gir rett til stipend og lån i samme periode.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er før undervisningsåret eller perioden du har fått stipend og lån for, er slutt.

Send søknaden i posten

Send inn søknaden til
Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Du kan ikke sende inn søknaden elektronisk, siden den inneholder sensitive opplysninger.

Behandlingstid

Alle søknader om tilleggsstipend blir behandlet av en saksbehandler. Derfor må du regne med en del behandlingstid på søknaden din.

Per i dag er behandlingstiden på 6-8 uker

Last ned søknad for 2020-2021