Søknad for fagskole

Dette søker du om

I søknaden søker du om basislån og eventuelt skolepengelån. Du kan velge å søke om bare den delen av basislånet som kan gjøres om til stipend, eller hele lånet.

Søknaden gjelder også for andre stipend og lån som bare noen har krav på. Dette er barnestipend, tilleggslån og flyktningstipend.

Det er egne søknader for foreldrestipend og for tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne.

Når du velger utdanning

Hvis du ikke kjenner igjen navnet på utdanningen din i søknaden, velger du den utdanningen som er faglig nærmest den du skal ta, for eksempel hører førskolelærer inn under lærerutdanning.

Skal du studere ved to ulike læresteder, må du velge den ene skolen i søknaden, og sende inn dokumentasjon for den andre skolen etterpå.

Dokumentasjon

I de fleste tilfeller kreves det ikke dokumentasjon for studier i Norge. Hvis du likevel må sende inn dokumentasjon, får du beskjed om det i søknaden. Har du ikke dokumentasjonen klar når du søker, kan du ettersende den.

Behandlingstid

Du får svar, eller beskjed om status for søknaden, innen 24 timer.

Søknaden er ikke synlig på Dine sider med én gang, men så lenge du har fått kvittering, har vi fått søknaden din.

Søknad om stipend og lån