Søknad for folkehøgskole

Dette søker du om

I søknaden søker du om basislån. Du kan velge å søke om bare den delen av lånet som kan gjøres om til stipend, eller hele lånet.

Du kan ikke få skolepengelån når du går på folkehøgskole.

Hvis du har krav på barnestipend, søker du også om dette i søknaden. Foreldrestipend og tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne har egne søknader.

Du kan bare få lån til folkehøgskole i to år

I utgangspunktet kan du få lån og stipend fra Lånekassen i til sammen åtte år, men det er et unntak for folkehøgskoler.

Dokumentasjon

I de fleste tilfeller kreves det ikke dokumentasjon for utdanning i Norge. Du får beskjed i søknaden om du må sende inn dokumentasjon. Har du ikke dokumentasjonen klar nå, kan du ettersende den.

Behandlingstid

Etter at du har sendt inn søknaden, kan det hende du ikke ser med en gang at søknaden er registrert. Men har du fått kvittering, så har vi mottatt søknaden. Du får svar på eller orientering om status for søknaden innen 24 timer.

Gå til søknaden