Søknad for forkurs og sommerkurs i Norge

Dette søker du om

I søknaden søker du om basislån og tilleggslån. Du kan velge å søke om bare den delen av lånet som kan gjøres om til stipend, eller hele lånet.

Hvis du har krav på barnestipend, søker du også om dette i søknaden. Tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne har egen søknad.

Finner du ikke sommerkurset ditt?

Hvis du ikke finner sommerkurset ditt i søknaden, må du sende oss et brev med søknaden. Legg ved dokumentasjon fra lærestedet ditt som viser at undervisningen er fastsatt i utdanningsprogrammet ditt, eller at du sparer inn på normert studietid.

Dokumentasjon

I de fleste tilfeller kreves det ikke dokumentasjon for sommerkurs i Norge.

For å få lån og stipend for å ta feltarbeid om sommeren må du legge ved dokumentasjon fra veilederen din som viser at det er nødvendig at feltarbeidet skjer om sommeren.

Har du ikke dokumentasjonen klar nå, kan du ettersende den.

Slik søker du

Søknadfristen for 2020 er passert, Søknaden for 2021 åpner senere.