Trafikkflyger

Dersom du tar privat trafikkflygerutdanning i Norge som er offentlig godkjent, kan du få ekstra lån hvis du må betale høye skolepenger.

Flygerutdanning er som regel en fagskole- eller bachelorutdanning. Gå til sidene for fagskole eller universitet og høgskole for å beregne hvor myelån og stipend du kan få.
I tillegg kan du få et ekstralån til skolepenger på inntil 369 605 kroner per undervisningsår.

Du kan få ekstralånet i maksimalt to år, men du kan ikke få mer enn det du faktisk betaler i skolepenger.

Skal du ta flygerutdanning i Luftforsvaret, får du ikke lån og stipend, fordi du får lønn under utdanningen.

Det er ikke en egen søknad om ekstralånet, du søker automatisk om det hvis du velger stipend og maksimalt lån i den vanlige nettsøknaden og tar en godkjent trafikkflygerutdanning.

Gå til søknaden