Søknad om stipend og lån til videregående opplæring med ungdomsrett

Dette søker du om

I søknaden søker du om utstyrsstipend. Dette stipendet får alle som tar videregående skole. Du søker også om borteboerstipend og reisestipend hvis du bor borte, og barnestipend hvis du har barn.

Du kan også velge å søke om inntektsavhengig stipend. Du får spørsmål om du vil søke om det i søknaden.

Samtykke

I søknaden blir du spurt om å samtykke til at vi henter informasjon fra Vigo. Hvis du samtykker, henter vi informasjon om utdanningen automatisk. Hvis du ikke samtykker, må du velge utdanningsprogram og skole fra en liste.

Dokumentasjon

De fleste trenger ikke sende inn dokumentasjon til søknaden. Det er fordi vi henter inn informasjon fra andre offentlige og private institusjoner. Hvis du må sende inn dokumentasjon, får du beskjed om det.

Behandlingstid

De fleste får svar i løpet av 24 timer, siden saksbehandlingen skjer maskinelt. Hvis en saksbehandler må se på søknaden din, tar det lengre tid. Saksbehandlingstiden er nå på 6-8 uker.

Logg inn