Søknad for yrkessjåførutdanning

Dette søker du om

I søknaden søker du om basislån og skolepengelån. Du kan velge å søke om bare den delen av lånet som kan gjøres om til stipend, eller hele lånet.

Hvis du har krav på barnestipend, søker du også om dette i søknaden. Foreldrestipend og tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne har egne søknader.

Dette velger du i søknaden

Hvis du skal bli bussjåfør, velger du enten"140 t grunnutdanning, persontransport" eller "Førerkort kl D + 140 t grunnutdanning, persontransport"

Hvis du skal bli lastebilsjåfør, velger du enten «140 t grunnutdanning, godtransport" eller "Førerkort kl C/CE + 140 t grunnutdanning, godstransport"

Finner du ikke skolen, er den ikke godkjent for støtte fra Lånekassen.

Dokumentasjon

I de fleste tilfeller kreves det ikke dokumentasjon for studier i Norge. Hvis du likevel må sende inn dokumentasjon, får du beskjed om det i søknaden. Har du ikke dokumentasjonen klar når du søker, kan du ettersende den.

Behandlingstid

Etter at du har sendt inn søknaden, kan det hende at du ikke ser med en gang at søknaden er registrert. Men har du fått kvittering, så har vi fått søknaden. Du får svar eller status på søknaden innen 24 timer.

Gå til søknaden