Omgjøring av basislån til stipend

Du må bo borte fra foreldrene for å få basislån gjort om til stipend.

Omgjoring basislan

Tre vilkår for omgjøring

Basislånet består av et ordinært lån og et omgjøringslån som senere kan bli gjort om til stipend. Det er tre vilkår som avgjør om du får gjort om lån til stipend:

  • at du er borteboer
  • at du består utdanning
  • at inntekt og formue er lavere enn grensene

Omgjøring

Det vanlige studielånet som alle får, kalles basislån. Opptil 40 prosent av basislånet kan bli til stipend.

Du får bare omgjort lån for de periodene du bor borte

Du kan ikke få gjort om lån til stipend for perioder du har bodd hjemme hos foreldrene dine. Når du søker om lån, oppgir du om du skal bo hjemme eller borte mens du studerer. Er du gift eller har barn du bor sammen med, behandler vi deg som borteboer, selv om du bor hos foreldrene dine.

Du trenger ikke å endre adresse i folkeregisteret, men du kan bli bedt om å dokumentere at du faktisk har vært borteboer.

Du må bestå utdanningen

For å få full omgjøring må du bestå like mange studiepoeng som du har fått lån til å ta. For en del utdanninger er det nok å bestå eksamen eller kurset, men går du på et universitet eller en høyskole, må du fullføre en hel grad for å få full omgjøring.
Hvis du blir forsinket, for eksempel fordi du stryker på én eller flere eksamener, får du ikke gjort om lån til stipend for de fagene du ikke har bestått. Du kan likevel få omgjøring hvis du henter inn forsinkelsen senere.

Du må ikke ha for høy inntekt eller formue

Inntekten og formuen din er også med på å avgjøre hvor mye av basislånet som kan gjøres om til stipend. Vi bruker tall fra fastsettingen, som vi får fra skatteetaten. Fastsettingen gjelder for kalenderåret, og derfor gjør vi om lån til stipend for ett og ett kalenderår, ikke for hvert studieår.

Du får et vedtaksbrev når vi har sjekket inntekt og formue, og når vi gjør om lån til stipend.

Logg inn for oversikt over omgjøringen din

Hvor mye kan jeg tjene?

I 2020 er grensen
188 509
når du får stipend og lån hele året

Mottar du stipend og lån hele året. får du ikke fullt stipend hvis du tjener mer enn 188 509 kroner. Hvis du har fått støtte fra Lånekassen i mindre enn sju måneder av året, er inntektsgrensen på 471 270 kroner.

Se inntektsgrenser for tidligere år.

Gradvis reduksjon av stipend

Du mister ikke hele stipendet hvis du tjener bare litt over grensa, men stipendet blir gradvis redusert etter hvor høy inntekt du har hatt.

Hvor stor formue kan jeg ha?

I 2020 er grensen
428 862
for ugifte

Har du høyere formue enn 428 862 kroner, får du ikke fullt stipend. Men du mister ikke hele stipendet hvis formuen din bare er litt høyere enn grensen, fordi vi reduserer stipendet gradvis.

Vi bruker nettoformuen som er oppgitt i fastsettingen din.

Se formuesgrenser for tidligere år.

Formuesgrense for gifte

Er du gift eller har samboer du har felles barn med, ser vi på den felles formuen som du og ektefellen/samboeren din har. Grensen i 2020 er på 826 633 kroner.

Trygd regnes også som inntekt

I 2020 er grensen
100 863
for deg som studerer hele året.

Hvis du får lån og stipend hele året og samtidig har trygd over 100 863 kroner, får du mindre stipend.

Har du fått lån og stipend fra Lånekassen i sju måneder eller mindre av kalenderåret, er grensen på 282 761 kroner.

Se grenser for tidligere år.

Merk at det ikke er alle trygde- og pensjonsytelser som er omfattet av den lave inntektsgrensen. Noen trygdeytelser, som foreldrepenger og sykepenger, har samme grense som arbeidsinntekt, mens andre skattefrie ytelser ikke regnes med i det hele tatt.

Inntekt og basislån

Du mister ikke hele stipendet hvis du tjener bare litt over grensen.

Har du mer enn 188 509 kroner i inntekt i 2020, får du ikke fullt stipend. Men du mister ikke hele stipendet selv om du tjener litt over grensen. Stipendet blir redusert gradvis etter hvor høy inntekt du har hatt. Hvilket beløp stipendet ditt blir redusert med, kommer an på hvor stort basislån du har fått, og hvor høy inntekt du har hatt.

Regn ut selv

For å finne ut hvor mye stipendet ditt blir redusert, kan du bruke denne formelen: Inntekt over beløpsgrensen x 5 prosent x Antall måneder med støtte = Reduksjon i stipendet.

Formue

Når vi beregner hvor mye av stipendet ditt som blir redusert, kan du bruke denne formelen: Formue over beløpsgrensen x 2 prosent x Antall måneder med støtte = Reduksjon i stipendet.

Er du gift, registrert partner eller samboer med felles barn, blir stipendet ditt redusert på sammen måte, men med én prosent. Da legger vi også til grunn den felles formuen til deg og ektefellen din.

Mer om inntekt og formue

Aktuelt regelverk