Søknad om sykestipend

Du må ha søkt om stipend og lån

Før du sender inn søknaden om sykestipend, må du ha søkt om vanlig stipend og lån, ellers får du avslag.

Søk når du er frisk igjen

Vi gir som regel ikke sykestipend framover i tid. Derfor må du vente til du er frisk igjen, eller til studieåret er over, før du søker.

Lånekassen må ha mottatt søknaden om sykestipend innen seks måneder etter at studieåret eller kurset er avsluttet.

Send søknaden i posten

Send inn søknaden til
Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Du kan ikke sende inn søknaden elektronisk, siden den inneholder sensitive personopplysninger.

Behandlingstid

Alle søknader om sykestipend blir behandlet manuelt av en saksbehandler. Derfor må du regne med at det tar litt tid før du får svar.

Per i dag er behandlingstiden på 8–12 uker.

Last ned søknadsskjema