Nyheter

Unntaket frå inntektsgrensa gjeld ut 2020

Publisert 23.10.2020
Har du hatt ekstra inntekt for arbeid direkte knytt til koronapandemien? Då kan du få gjort om lån til stipend, sjølv om du har tent meir enn Lånekassens inntektsgrenser.